top of page
Ticaret Hukuku
Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, borçlar hukukunun özel bir görünümü olup borçlar hukukunda yer alan boşlukları doldurarak her türlü ticari işletme ile ilgili hukuki çerçeveyi çizer. Türk Ticaret Kanuna göre şirketler temel olarak şahıs ve sermaye şirketleri olmak üzere iki temel gruba ayrılmaktadır. Bu noktada iki şirket grubuna ait yasal çerçevenin belirlenmesi ve herhangi bir uyuşmazlık halinde bu çerçeveye göre aksiyon alınması önem arz etmektedir.

  • Şirketlerin olağan/olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılması,

  • Tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi,

  • Haksız rekabeti önleyici tedbirlerin alınması ve haksız rekabet ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü,

  • Sermaye artırımı/indirimi kararının alınması,

  • Şirketlerin tür değişikliklerine ilişkin işlemlerin takibi.

bottom of page