top of page
Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarda soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasının sonuçlanması ile infaz aşamasına kadar gerekli olan tüm iş ve işlemleri takip ederek danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Müvekkil ile Karakolda İfade Sürecinin Yürütülmesi,

 • Sulh Ceza Hakimi Karşısında Müvekkilin Sözlü ve Yazılı Savunmasının Yapılması,

 • Gözaltı Kararlarına İtiraz Edilmesi,

 • Tutuklama Kararlarına İtiraz Edilmesi,

 • Mahkemede Sözlü ve Yazılı Savunmaların Yapılması,

 • Dosyanın İstinaf Mahkemesine Gönderilmesi için İstinaf Başvuru Dilekçesi Sunulması,

 • Dosyanın Yargıtay Ceza Dairesine Gönderilmesi için Temyiz Başvuru Dilekçesi Sunulması,

 • Anayasa Mahkemesi’ne Başvuru Yapılması,

 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru Yapılması,

 • Yargılamanın Yenilenmesinin İstenmesi,

 • Savcılık, Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında Gerekli Tüm Takip ve İnceleme İşlemlerinin Yapılması.

bottom of page