top of page
Miras Hukuku
Miras Hukuku

Miras, bir kişinin vefatı halinde geriye bıraktığı alacaklarının ve borçlarının tamamını temsil eden bir bütündür. Miras hukuku ise gerçek kişilerin ölümü veya gaipliği durumunda mirasçıların haklarını düzenleyen ve ölen kişinin malvarlığının nasıl dağılacağına ilişkin kuralları belirleyen hukuk dalıdır. Miras hukuku alanında müvekkillerimize miras hukukundan kaynaklanan gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi, diğer mirasçılar uyuşmazlıkların çözülmesi ve dava takibi alanında destek vermekteyiz.

  • Miras ile ilgili yasal belgelerin hazırlanması/temini konusunda gerekli bilgi ve desteğin verilmesi,

  • Mirasçıların yasal haklarının korunması, terekenin adil ve hukuka uygun olarak paylaşımının sağlanması,

  • Miras taksim sözleşmesinin hazırlanması ve gereğinin yerine getirilmesi için danışmanlık desteğinin verilmesi,

  • Mirasın reddi davalarının açılması ve takip edilmesi,

  • Terekenin tespiti davasının açılması ve takip edilmesi,

  • Müvekkillerin miras ile ilgili olası riskler hakkında aydınlatılması.

bottom of page