top of page
İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra hukukunun temel amacı, alacaklının alacağına olabildiğince hızlı bir şekilde kavuşmasını sağlamak ve gerekirse devlet otoritesinin sağladığı imkanlara dayanarak cebri icra yoluna başvurmaktır. İcra iflas hukuku alanında alacaklı müvekkillerimiz için borçlu aleyhine başvurulan takiplerde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile borçlunun üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmaları yürütmekteyiz. İcra ve iflas hukuku alanındaki hizmetlerimiz, alacaklı – borçlu ve üçüncü kişiler arasında icra mahkemelerinde ve genel mahkemelerde devam eden dava süreçlerinin takibi ile uyuşmazlığın sulh yolu ile çözümünü kapsamaktadır.

  • Alacağın tahsili amacıyla icra ve iflas takibinin başlatılması ile sürecin takibi,

  • Alacak – borç ilişkisinin tüm tarafları arasındaki borç ilişkisinin tasfiyesi sürecinin takibi ile sürecin sulh ile sonuçlandırılması,

  • İcra dosyaların infazı için gerekli işlemlerin takip edilmesi

bottom of page