top of page
Arabuluculuk

Arabuluculuk

Uyuşmazlıkların sulh yolu ile çözülmesi hususuna büyük önem vermekteyiz. Av. Arb. Seda YILDIZ SARIBOĞA, aynı zamanda arabulucular siciline kayıtlı bir uzman arabulucu olup arabuluculuk sürecini gerek taraf vekili gerekse ihtiyari arabuluculuk sürecinde arabulucu olarak büyük bir özen ve titizlikle yürütmekte ve sonuçlandırmaktadır. 

•          Ticari Uyuşmazlıklar,

•          İşçi – İşveren İlişkisinden uyuşmazlıkları,

•          Tüketici Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar,

•          Kira Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar,

•          Alacak – Borç İlişkileri,

•          Hisse Devri,

•          Sözleşmelerde Kaynaklanan Alacaklar,

•          Mal Rejiminden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar,

•          Miras Taksimi,

•          Nafaka,

•          Ortaklığın Feshi,

•          Telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak,

•          Maddi-manevi tazminat,

•          Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık,

•          Hisse devri,

•          Ortaklığın feshi,

•          Tahliye

•          Tapu iptali ve tescil

•          Ön alım hakkının kullanılması

•          Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlık

•          Taşınmaz devri

•          Ticari ortaklıktan ayrılma

•          Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar

•          Taşınır devri

•          Ecrimisil - meni müdahale 1 telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak

•          Haksız el atmanın önlenmesi - eski haline getirme

•          Kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli diğer uyuşmazlıklar

bottom of page