top of page
Masada Adalet Heykeli
Sözleşmeler Hukuku

Borçlar hukuku ve borçlar hukukunun bir parçası olan sözleşmeler hukuku genel olarak taraflar arasındaki sözleşme ve borç ilişkisini belirleyen hukuk dalıdır. Bu alanda müvekkillerimize özellikle sözleşme danışmanlığı alanında olmak üzere kapsamlı ve sonuç odaklı olarak dava takibi ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

  • Borçlar hukuku ve sair mevzuata uygun olarak sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve ihtiyaç halinde revizesi,

  • Sözleşmeden veya haksız fiilden kaynaklanan konularda hukuki ihtilaf oluşması halinde hukuki danışmanlık ve dava takibi,

  • Borçlar hukukunun özel hükümleri içinde yer alan kira, ödünç, taşınır – taşınmaz devri, ödünç, hizmet, istisna, kefalet, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, vekalet, hizmet sözleşmesi gibi Türk Borçlar Kanununda ve diğer kanunlarda yer alan tüm sözleşme türleri ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti.

bottom of page