top of page
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel verilerin korunması özellikle VERBİS’e kayıt zorunluluğu ile büyük bir önem kazanmıştır. Bu hususta birçok şirketi danışmanlık hizmeti vermekte olup kişisel verilerin korunması hususunda gerek dokümantasyon gerekse danışmanlık hizmetini titizlikle vermekteyiz.

  • Müvekkillerin KVKK ve bağlı mevzuat uyarınca yükümlülüklerinin belirlenmesi ve mevcut durumun analizi,

  • Müvekkillerin KVKK uyarınca yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ilgili departmanlarla işbirliği yapılarak mevcut durumun KVKK ve ilgili mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurumunun güncel içtihatlarına uygun hale getirilmesi,

  • Müvekkillerin müşterileri ve tedarikçileri ile aralarındaki hukuki ilişkiden kaynaklanan sözleşmelerin KVKK çerçevesinde incelenmesi/ihtiyaç halinde revize edilmesi,

  • KVKK ve bağlı mevzuat uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi için veri sorumlusu müvekkilin ilgili departmanlarına (İnsan Kaynakları, IT, Hukuk, Finans vb.) farkındalık eğitimlerinin verilmesi.

bottom of page