top of page
İş Hukuku

İş Hukuku

Müvekkillerimizin istihdam sürecinin başlangıcından sürecin sona erdiği ana kadar süreci iş hukuku mevzuatına uygun olarak yürütmesi konusunda müvekillerimize destek vermekteyiz. Ayrıca müvekkillerimize, müvekkillerimiz ile istihdam edilen işçiler arasındaki hukuki ihtilafların gerek mahkemeler önünde gerek sulh ile çözümlerinde hukuki hizmet sağlamaktayız.

  • İş sözleşmelerinin ve bağlı süreçlerin takibi, Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi,

  • Sözleşmenin feshi halinde dava takibi veya sürecin sulh ile sonuçlandırılması,

  • Somut olaya özel olarak savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, sürecin takibi,

  • İş hukuku ve bağlı mevzuat ile ilgili gerekli eğitim hizmeti sunulması

bottom of page